17/05/2018

CHỐNG THẤM TƯỜNG VÂY

CHỐNG THẤM TƯỜNG VÂY

 

Nội dung công việc chống thấm:

. Chống thấm khe giữa các tấm tường vây

. Chống thấm các vị trí tường thối.

. Chống thấm các vị trí rò rỉ nước

Phương án đề xuất:

            . Sử dụng biện pháp hỗn hợp bao gồm đổ bê tông không co ngót các vị trí bê tông thối  kết hợp bơm keo pu chương nở vào các vị trí rò rỉ nước

            . Biện pháp hỗn hợp này được sử dụng cho bộ toàn bộ các vị trí khe giữa hai tấm tường bị thấm nước cũng như các vị trí tường thối,

            . Biện pháp hỗn hợp cho phép sử lý các khuyết tật, các vị trí hư hỏng tận  sâu bên trong chứ không chỉ ở bề mặt tường

Hệ thống thống chống thấm này bao gồm:

            . Victagrout VG50 hoặc tương đương vữa không có ngót tự đầm, tự san phẳng, mác trên 500#

. TH latex hoặc tương đương phụ gia chống thấm và kết nối, dùng cho việc kết nối giữa bê tông tường vây cũ và phần bê tông mới đổ, ngoài ra còn có tác dụng khi kết hợp với vữa xi măng tạo ra hỗn hợp đồng nhất có tác dụng chống thấm, được dùng để chèn vào các vị trí tiếp xúc trực tiếp với đất.

            .  Sika topseal 107  là vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

            . Keo Pu TC UF3000 hoặc keo TC669 keo trương nở gốc polyurethane, khi được bơm vào các khe hở bê tông sẽ phản ứng với nước và không khí tạo ra bọt cao su chương nở gấp 8 lần

Các bước thi công như sau:

            Bước 1: kiểm tra các vị trí rò rỉ, vị trí thối, xác định sau đó đánh dấu trên tường và ghi chép lại .

            Bước 2: Đục các vị trí thối, hoặc các vị trí thấm không thể bơm trực tiếp bằng keo PU TC Uf3000, Đục đến vị trí bê tông tốt, nhưng không quá 400mm.

            Bước 3: Vệ sinh các vị trí đã đục bằng các biện pháp thổi và rửa nước. Tại các vị trí khi gặp đến bê tông tốt, có thể tiến hành bơm keo PU TC UF3000 lần 1 vào khe giữa hai tấm tường hoặc các vị trí rò rỉ nước. Tại các vị trí khi đục đến 400mm vẫn phát hiện bê tông chưa tốt, công việc đục sẽ dừng lại. Tại vị trí này ta tiến hành trộn vữa xi măng cát theo tỷ lệ Xi măng/cat: 1/3, và trộn thêm phụ gia chống thấm TH latex theo tỷ lệ latex/nước:1/3, hỗn hợp vữa này sẽ được đắp vào các vị trí bê tông thối và xấu nhằm tạo bề mặt sạch trước khi đổ vữa bê tông không co ngót.

            Bước 4: Quét hỗn hợp hồ dầu kết nối theo tỷ lệ 1 lít TH latex/1 lít nước/ 4kg xi măng lên toàn bộ bề mặt bê tông cũ đã đục hoặc vữa xi măng mới đắp

            Bước 5: Ghép coppha và đổ bê tông không co ngót Victa grout VG50 hoặc tương đương đầy và kín toàn bộ các vị trí đã được đục.

            Bước 6: Kiểm tra các vị trí đã đỗ, nếu xuất hiện các vết rò rỉ tiến hành khoan và lắp kim một chiều, sau đó bơm keo PU TC UF3000 cho đến khi khô hoàn toàn.

            Bước 7: Rút kim bơm, vệ sinh lại bề mặt và quét phủ bề mặt ( bề mặt quét sẽ lớn hơn bề rộng đục tối thiều 200mm) vật liệu chống thấm ngược sika topseal 107 hoặc tương đương định mức 3kg/m2