chống thấm bể bơi

Chống thấm bể bơi
28/05/2018 Chống thấm bể bơi KẾT CẤU BÊ TÔNG MỚI Sử dụng Sikament® R4 (phụ gia siêu hoá dẻo) lượng dùng @ 0.8 - 1.0 lít/100 kg xi măng kết hợp với Plastocrete®N (phụ gia chống thấm) lượng dùng @ 0.4 lít/100 kg xi măng. MẠCH NGỪNG Sika Waterbars®Grey... Xem thêm