chống thấm tầng hầm

AHA Việt Nam đơn vị chống thấm chuyên nghiệp, công nghệ hàng đầu

Biện pháp chống thấm tầng hầm
13/03/2021 Biện pháp chống thấm tầng hầm Chống thấm tầng hầm Tầng hầm luôn là một khu vực thi công khó khăn, thời gian dài, nhiều vấn đề phức tạp dễ nảy sinh. Tầng hầm thường liên quan đến móng, đài, cột, sức bền và độ thẩm thấu của nước trong... Xem thêm
CHỐNG THẤM TẦNG HẦM
29/05/2018 CHỐNG THẤM TẦNG HẦM   Chống thấm tầng hầm là một công việc phức tạp, gồm nhiều giai đoạn và nhiều hạng mục cũng như nhiêu sản phẩm khác nhau kết hợp: gồm có phụ giá chống thấm trong giai đoạn đổ bê tông và cấp phối bê... Xem thêm