Chống thấm tường vây

CHỐNG THẤM TƯỜNG VÂY
17/05/2018 CHỐNG THẤM TƯỜNG VÂY CHỐNG THẤM TƯỜNG VÂY   Nội dung công việc chống thấm: . Chống thấm khe giữa các tấm tường vây . Chống thấm các vị trí tường thối. . Chống thấm các vị trí rò rỉ nước Phương án đề xuất:             . Sử... Xem thêm